Projekty

 

1.2.3. BONY NA INNOWACJE 

 

W ramach niniejszego projektu opracowana zostanie usługa kompletnego systemu identyfikacji obiektu na zdjęciu pochodzącym z telefonu komórkowego wraz z aplikacją dla systemu Android. W ramach projektu wykonana zostanie usługa badawcza składająca się z przeprowadzenia analizy wymagań, prac programistycznych wraz z testami oraz opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej. Rezultaty projektu zaimplementowane zostaną do działalności przedsiębiorstwa i wdrożone na rynek innowacji produktowej w postaci aplikacji do analizy i monitorowania towarów z gazetek reklamowych.
Wprowadzenie na rynek opracowanego narzędzia umożliwi m.in.: jednoczesne wyszukiwanie produktów w gazetkach reklamowych oraz konkretnych lokalizacjach; monitoring sprzedaży; szybki dostęp do raportów półkowych; oszczędność czasu klientów sklepów; bieżący dostęp do danych dla zespołów sprzedaży.

Wartość projektu: 123 000 PLN

Wartość dofinansowania: 90 000 PLN 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Wynik postepowania ofertowego ,,Usługa opracowania kompletnego systemu identyfikacji obiektu na zdjęciu pochodzącym z telefonu komórkowego wraz z mobilną aplikacją dla systemu Android”

ClearFuture Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dn. 13.01.2016-20.01.2016r postępowania ofertowego dotyczącego ,,Usługi opracowania kompletnego systemu identyfikacji obiektu na zdjęciu pochodzącym z telefonu komórkowego wraz z mobilną aplikacją dla systemu Android” wyłoniono Wykonawcę przedmiotu zamówienia – Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej, na podstawie  protokołu z postępowania sporządzonego w dn. 21.01.2016r.

Postępowanie przeprowadzono oraz wyboru dokonano zgodnie z wytycznymi konkursowymi Poddziałania 1.2.3. Bony na Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto.

 

Protokół postępowiania  o  udzielenie zamówienia publicznego. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.01.2016 

Data: 2016-01-13


Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

Przedmiotu zamówienia publicznego: Usługa opracowania kompletnego systemu identyfikacji obiektu na zdjeciu pochodzącym z telefonu komórkowego wraz z mobilną aplikacją dla systemu Android

 

Szczegóły zapytania w załącznkiach: 

Załącznik 1: Wzór zapytanie ofertowego dla zamówień publicznych powyżej 50 000 zł netto 

Załącznik 2: Wzór oferty 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt

ul. prof. Michała Życzkowskiego 14
31-864 Kraków

+48 (12) 633 47 27
biuro@clearfuture.pl