O nas

   

Clear Future Sp. z o.o. działa na rynku zaawansowanych systemów informatycznych od 2013 roku. Zakresem swojej działalności obejmuje kompleksową obsługę informatyczną firm i instytucji. Specjalizuje sie w tworzeniu startegicznych rozwiązań informatycznych w oparciu o autorskie oprogramowania.Wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów, współpraca ze środowiskami naukowymi i instytucjami partnerskimi daje nam możliwość tworzenia zaawansowanych systemów. Unikalne podejście do każdego klienta i projektu wyróżnia nas na rynku 100% satysfakcją naszych klientów.

 

 

Projekty

Wynik postepowania ofertowego ,,Usługa opracowania kompletnego systemu identyfikacji obiektu na zdjęciu pochodzącym z telefonu komórkowego wraz z mobilną aplikacją dla systemu Android”

ClearFuture Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dn. 13.01.2016-20.01.2016r.   postępowania ofertowego dotyczącego ,,Usługi opracowania kompletnego systemu identyfikacji obiektu na zdjęciu pochodzącym z telefonu komórkowego wraz z mobilną aplikacją dla systemu Android” wyłoniono Wykonawcę przedmiotu zamówienia – Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej, na podstawie  protokołu z postępowania sporządzonego w dn. 21.01.2016r.

Postępowanie przeprowadzono oraz wyboru dokonano zgodnie z wytycznymi konkursowymi Poddziałania 1.2.3. Bony na Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto.

Kontakt

ul. prof. Michała Życzkowskiego 14
31-864 Kraków

+48 (12) 633 47 27
biuro@clearfuture.pl